• Handlingsrommets evidens : om praktisk kunnskap i nyfødtintensivsykepleien 

      Danielsen, Inger J. (Ph.D. i studier av profesjonspraksis; nr. 8 (2013), Doctoral thesis, 2013)
      I denne avhandlingen undersøkes den kunnskapen som erfarne spesialsykepleiere i nyfødtintensivavdelinger stoler på og regner som gyldig i sitt daglige arbeid. Det er en kunnskap som viser seg i handling, og som fører til ...