• Bompenger : en studie av holdninger og reiseadferd i Bodø kommune 

      Johnsen, Lena; Ekhorn, Trine Landsem (Master thesis, 2012)
      Bodø står i dag ovenfor en rekke samferdselsutfordringer, en situasjon som antas å forverres ytterligere i fremtiden. For å bøte på disse utfordringene arbeides det i dag med Bypakke Bodø hvor den mest sentrale finansieringskilden ...