• Balansert målstyring i kriminalomsorgen 

      Ekhorn, Trine; Johnsen, Lena (Bachelor thesis, 2010)
      Balansert målstyring er et virksomhetsstyringssystem, utviklet på begynnelsen av 90-tallet, som søker å bidra til operasjonalisering av virksomhetens strategi samt bedre måloppnåelse. Oppgavens problemstilling er: Hvilke ...