• Overføring av trafikkrelaterte holdninger fra foreldre til barn 

      Eriksen, Thomas; Pedersen, Cindy Bentz (Kandidatoppgave;2012, Student paper, others, 2012-08-22)
      Temaet for denne avhandlingen er overføring av trafikkrelaterte holdninger fra foreldre til barn. Flere aktører1 er opptatt av å skape gode holdninger i trafikken hos ungdom. Men gjør foreldre en innsats og er de like ...