• Det fysiske innemiljøet i barnehagen 

      Fagerjord, Ida Kristine (Student paper, others, 2012-02-29)
      Jeg har valgt å skrive om det fysiske innemiljøet i barnehagen og da i forhold til rollelek. Jeg ønsker å finne ut mer om hvordan en som førskolelærer kan legge til rette innemiljøet for rollelek. Jeg har kommet frem til ...