• Optimal produksjon av kalv. 2. utg. 

      Hansen, Hanne Solheim; Sakshaug, Aud; Fløttum, John (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Textbook, 2009-10-20)
      Kompendiet er utarbeidet for husdyrstudenter på Høgskolen i Nord-Trøndelag. Vi har arbeidet parallelt med dette kompendium og utvikling av en informasjonsdatabase God drift i forbindelse med DRØFT-prosjektet i TINE. ...