• Effektivisering av salgsorganisasjoner : et norsk perspektiv 

      Dahl, Patrick; Gaze, Martin (Master thesis, 2012)
      Problemstillingen som danner grunnlaget for vår masteroppgave er: "Hvilke faktorer er viktigst for å effektivisere norske salgsorganisasjoner?" Formål - Hensikten med denne oppgaven er å identifisere sentrale drivere av ...