• Strategisk analyse og verdsettelse av Farstad Shipping ASA 

      Fladset, Marit; Gjendem, Mikael (Master thesis, 2013)
      Hensikten med denne masteroppgaven var å verdsette egenkapitalen til Farstad Shipping ASA pr. 1.1.2013. Verdien ble beregnet ved anvendelse av fundamental verdsettelse hvor strategiske og regnskapsbaserte analyser utgjorde ...