• Mediolateral muskulær stabilitet og kneartrose 

      Grønnhaug, Gudmund (Master thesis, 2011-08-04)
      Målet med studien: Undersøke om artrosepasienter er signifikant svakere enn en kontroligruppe i adduksjon og abduksjon i hofte i tillegg til fleksjon og ekstensjon i kne. Studien støtter opp om en differensiering av ...