• Norske og svenske blåskjell til Europa: sluttrapport. Geir Olav Knappe (red.) 

      Knappe, Geir Olav; Vannebo, Håvard; Lindblad, Björn; Gunnarsson, Bengt; Mørkved, Ole Jørgen (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-11-19)
      Prosjektet startet gjennom norsk søknad datert 30. mars 2004 og norsk tilsagn datert 14.11.2005. Prosjektet var planlagt gjennomført i prosjektperioden 01.08.2005 - 31.12.2006. Etter søknad ble prosjektperioden forlenget ...