• Effekter av rehabilitering: forprosjekt 

      Hansvik, Hans Petter; Hedlund, Marianne (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;262, Working paper, 2015-11-11)
      Notatet beskriver resultat av et forprosjektsamarbeid mellom Namdal Rehabilitering og avd. for helsefag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Forprosjektet er finansiert av Regionalt Forskingsfond Midt-Norge i form av ...