• Åpen innovasjon i rurale opplevelsesbaserte reiselivsbedrifter 

      Heggdal, Tove (Master thesis, 2012)
      Hensikten med denne oppgaven var å skape en forståelse innovasjonsprosessen i rurale opplevelsesbaserte reiselivsbedrifter. Ved å studere hva som skaper innovasjon i opplevelsesbaserte reiselivsbedrifter, ut fra ulike ...