• Grunnleggende bedriftsøkonomi 

   Helbæk, Morten (Kompendium;, Textbook, 2014-05-05)
   Denne boken er ment å dekke pensum i kurs av typen «Innføring i Bedriftsøkonomi» på høgskole- og universitetsnivå. Faget økonomi handler om å forvalte knappe ressurser som råvarer og arbeidskraft. Grovt sett kan dette ...
  • The use of Algorithm-Assisted Feeding for Innovation and Increased Productivity in Aquaculture 

   Westeren, Knut Ingar; Helbæk, Morten; Korsøen, Øyvind (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Abstract: The need for innovation in aquaculture has escalated in tandem with the use of advanced production equipment and high-level biological competence. A Norwegian company, NorseAqua A/S, produces sonar equipment that ...