• Markedsføring i sosiale medier 

      Hellum, Marte Marie Hovlund (Bachelor thesis, 2010)
      Temaet for denne Bacheloroppgaven er markedsføring i sosiale medier, med fokus på bedrifters markedsføring mot sine kunder og potensielle kunder. Gjennom denne oppgaven har jeg sett på hvordan norske bedrifter bruker ...