• Friluftsliv blant barn og unge på Helgeland : en kvantitativ undersøkelse ; rapport 1 

   Hjerpås, Hogne (Fredrikke, Research report, 2009-09-30)
   Opprettelsen av Polarsirkelen Friluftsråd vinteren 2007 initierte en kartlegging av barn og unges forhold til friluftsliv i medlemskommunene til friluftsrådet. Det ble gjennomført en kvantitativ undersøkelse iblant alle ...
  • Roald Amundsens ledelse av Sydpolekspedisjonen 1910-12 

   Hjerpås, Hogne (Master thesis, 2015-11-09)
   Problemstillingen i avhandlingen er: Hva kan vi i, i et ledelsesperspektiv, lære av Roald Amundsens måte å lede Sydpolekspedisjonen 1910-1912? Narrativet viser at Amundsens utøvelse av ledelse på første del av ekspedisjonen ...