• Som å ta øynene fra oss: om IPLOS i Trondheim kommune 

      Hofstad, Tormod (Master thesis, 2009-10-15)
      Denne mastergradsavhandlingen handler om teknologi og organisasjon, nærmere bestemt IPLOS og omsorgstjenesten i Trondheim kommune. Klassifiserings- og rapporteringssystemet IPLOS er en integrert del av omsorgstjenestens ...