• Arthonia toensbergii, a new lichenicolous fungus on Mycoblastus affinis from the boreal rainforests in Norway 

   Frisch, Andreas; Holien, Håkon (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Bevaringsmål for Husvika og Vektarbotn naturreservat i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag 

   Nygård, Silje Kristin; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;166, Others, 2014-12-03)
   Det ble sommeren 2013 gjennomført kartlegging av vegetasjon og fuglefauna i Husvika og Vektarbotn naturreservat i Røyrvik kommune. Under kartleggingsarbeidet ble det registrert 129 arter av karplanter, 98 lavarter, 19 ...
  • Bevaringsmål for Kaldvassmyra naturreservat Verdal, Nord-Trøndelag 

   Berland, Tonje Evang; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;153, Others, 2013-12-04)
   Kaldvassmyra ble vernet som naturreservat i 1984, men det foreligger hverken forvaltningsplan eller bevaringsmål for reservatet. Formålet med denne undersøkelsen var å utarbeide bevaringsmål for Kaldvassmyra naturreservat. ...
  • Bevaringsmål for Vallemsberga naturreservat, Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag 

   Dahl, Judit; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;151, Others, 2013-10-28)
   Formålet med undersøkelsen var å utarbeide bevaringsmål for Vallemsberga naturreservat. Det ble gjennomført registreringer av karplanter, sopp, lav og fugl. Registrering av moser ble ikke prioritert under kartleggingsarbeidet. ...
  • Bevaringsmål for Ørdalen naturreservat Inderøy, Nord-Trøndelag 

   Olsen, Elisabeth D.; Rolfsen, Marie; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;145, Others, 2013-04-10)
   Ørdalen fikk vernestatus som naturreservat i 1992, men det er ikke opprettet forvaltningsplan eller bevaringsmål for området. Oppfølgingen av reservatet har også vært mangelfull. Formålet med denne undersøkelsen var å ...
  • Biodiversitet i plantefelt med gran (Picea abies) og i plantefelt med sitkagran (P. sitchensis). En sammenlignende studie. 

   Hilmo, Olga; Hassel, Kristian; Holien, Håkon; Evju, Marianne; Nygård, Malene Østreng (Research report, 2014)
   Kunnskapen om biodiversitet i plantefelt av introduserte bartre er generelt mangelfull. Hovedmålet med dette prosjektet har vært å få større kunnskap om hvilken betydning plantefelt med sitkagran (Picea sitchensis) kan ha ...
  • Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa 

   Zamora, Juan Carlos; Svensson, Måns; Kirschner, Roland; Olariaga, Ibai; Ryman, Svengunnar; Parra, Luis Alberto; Geml, József; Rosling, Anna; Adamčík, Slavomír; Ahti, Teuvo; Aime, M. Catherine; Ainsworth, Martyn; Albert, László; Alberto, Altés Garcia; Albertó, Edgardo; Aronsen, Arne; Arup, Ulf; Asgari, Didier; Assyov, Boris; Atienza, Violeta; Bandini, Ditte; Baptista-Ferreira, João Luís; Baral, Hans-Otto; Bendiksby, Mika; Bendiksen, Egil; Bendiksen, Katriina; Brandrud, Tor Erik; Frisch, Andreas; Gulden, Gro; Høiland, Klaus; Holien, Håkon; Jørgensen, Per Magnus; Larsson, Karl-Henrik; Mathiassen, Geir Harald; Ronikier, Anna; Salcedo, Isabel; Schulz, Barbara; Schumacher, Trond; Senn-Irlet, Beatrice; Spribille, Toby; Taskin, Hatira; Timdal, Einar; Tønsberg, Tor; Vellinga, Else C.; Vizzini, Alfredo; Vetlesen, Per; Voglmayr, Hermann; Wedin, Mats; Weholt, Øyvind; Westberg, Martin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Faggrunnlag til handlingsplan for fire lavarter i boreal regnskog 

   Holien, Håkon (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;177, Others, 2016-01-04)
   Oppdatert kunnskap om utbredelse og økologi for oresinoberlav Ramboldia subcinnabarina, trønderringlav Rinodina disjuncta, granfiltlav Fuscopannaria ahlneri og trønderlav Erioderma pedicellatum er presentert. Alle artene ...
  • Forvaltningsmål for Lyngværet fuglefredningsområde i Flatanger kommune, Nord-Trøndelag 

   Nordås, Linda Hovde; Holien, Håkon; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;176, Others, 2015-10-21)
   Lyngværet ble vernet som fuglefredningsområde i 2003, men det foreligger ingen forvaltningsplan, forvaltningsmål eller bevaringsmål for området. Formålet med denne undersøkelsen var å utarbeide forvaltningsmål for dette ...
  • Forvaltningsmål for Stallvikmyran naturreservat, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje; Hassel, Kristian; Holien, Håkon (Utredning / Nord universitet;2, Others, 2016-02-01)
   Formålet med denne undersøkelsen var å vurdere tilstanden for Stallvikmyran naturreservat ved kartlegging av naturtyper, vegetasjon og fuglefauna. På bakgrunn av disse kartleggingene er det utarbeidet forslag til forvaltningsmål ...
  • Impact of climate change on alpine vegetation of mountain summits in Norway 

   Vanneste, Thomas; Michelsen, Ottar; Graae, Bente Jessen; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Holien, Håkon; Hassel, Kristian; Lindmo, Sigrid; Kapás, Rozália Erzsebet; De Frenne, Pieter (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Climate change is affecting the composition and functioning of ecosystems across the globe. Mountain ecosystems are particularly sensitive to climate warming since their biota is generally limited by low temperatures. ...
  • Interesting lichenized and lichenicolous fungi found during the Nordic Lichen Society excursion in Nord-Trøndelag, Norway 2015 

   Holien, Håkon; Frisch, Andreas; Jonsson, Fredrik; Klepsland, Jon T.; Millanes, Ana M.; Motiejunaite, Jurga; Prieto, Maria; Pykälä, Juha; Suija, Ave; Tsurykau, Andrei; Westberg, Martin; Bendiksby, Mika (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   In August 2015, the Nordic Lichen Society held its 21st bi-annual meeting and excursion in Steinkjer, Nord- Trøndelag, Norway. During the excursion various habitats, including boreal rainforest, calcareous rocks with pine ...
  • Kalkområdene i Snåsa og Steinkjer, Nord-Trøndelag – oaser for sjeldne karplanter, moser, lav og sopp 

   Holien, Håkon; Brandrud, Tor Erik; Hassel, Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The calcareous areas of Snåsa and Steinkjer municipalities have for a long time been well known for their rare vascular plants including several redlisted orchids such as Cypripedium calceolus, Epipogium aphyllum and Ophrys ...
  • Karplantenes systematikk 

   Flatberg, Kjell Ivar; Holien, Håkon (Others, 2000)
  • Karplanter, moser, lav og sopp i Bergsåsen naturreservat, Snåsa, Nord-Trøndelag : en kunnskapsstatus med fokus på rødlisteartene 

   Holien, Håkon; Hassel, Kristian (FoU-rapport / Nord universitet;6, Others, 2017)
   Formålet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge og dokumentere mangfoldet av karplanter, moser, lav og sopp i Bergsåsen naturreservat i Snåsa, Nord-Trøndelag. Området har vært vernet siden 1977 og har vært kjent for ...
  • Kartlegging av kalkskog i kommunene Snåsa og Steinkjer, Nord-Trøndelag 

   Holien, Håkon (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-01-31)
   Biologisk kartlegging av kalkskog med fokus på intakte systemer og rødlistearter er gjennomført i sju lokaliteter i kommunene Snåsa (4) og Steinkjer (3). Undersøkelsen viser at naturtypen er sterkt utsatt for hogst og ...
  • Kvalitetssikret forvaltning og overvåking av biologisk mangfold i kystgranskog – boreal regnskog 

   Holien, Håkon; Prestø, Tommy (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Peer reviewed; Research report, 2008-11-03)
   Totalt 29 lokaliteter med kystgranskog (boreal regnskog) er undersøkt med hensyn på utvikling av populasjoner for rødlistede lavarter. Utvalget av lokaliteter har dekket kystgranskog med ulik størrelse, type og hogstinngrep, ...
  • Lecidea subhumida Vain., a pine wood specialist new to Scandinavia 

   Holien, Håkon; Palice, Zdenek (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Lichens and associated fungi from Glacier Bay National Park, Alaska 

   Spribille, Toby; Fryday, Alan M.; Pérez-Ortega, Sergio; Svensson, Måns; Tønsberg, Tor; Ekman, Stefan; Holien, Håkon; Resl, Philipp; Schneider, Kevin; Stabentheiner, Edith; Thüs, Holger; Vondrak, Jan; Sharman, Lewis (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Lichens are widely acknowledged to be a key component of high latitude ecosystems. However, the time investment needed for full inventories and the lack of taxonomic identification resources for crustose lichen and ...
  • Lichens facilitate seedling recruitment in alpine heath 

   Nystuen, Kristin Odden; Sundsdal, Kristine; Opedal, Øystein Hjorthol; Holien, Håkon; Strimbeck, Richard; Graae, Bente Jessen (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Questions How do mat thickness, physical structure and allelopathic properties of terricolous mat‐forming lichens affect recruitment of vascular plants in dwarf‐shrub and lichen heath vegetation? Location The mountains of ...