• Ernæring hos mennesker med KOLS 

      Hopen, Julie (Bachelor thesis, 2013-08-16)
      Lav BMI kunne relateres til dårligere lungefunksjon, høyere depresjonsscore, økt forekomst av dyspné, dårligere fysisk kapasitet og økt risiko for sykdomsprogresjon og død. Frukt og grønnsaker førte til bedring av lungefunksjon ...