• Anleggsveg langs Trondheim lufthavn, Værnes: konsekvenser for biologisk mangfold 

   Husby, Magne; Rindal, Bjørg (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-09-29)
   Ettersom planlagt inngrep er en anleggsveg, vil deler av naturlige områder bli ødelagt. Anleggsvegen vil legge beslag på fjæreareal, og skjære gjennom landområdet Langøra nært flystripa ved Trondheim lufthavn, ...
  • Are predation rates comparable between natural and artificial open-cup tree nests in boreal forest landscapes? 

   Hoset, Katrine S.; Husby, Magne (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Nest predation studies often use artificial nests to secure sample sizes and nest distribution patterns that allow empirically testing differences in predation rates between ecological units of interest. These studies rely ...
  • Avfallsdeponienes betydning for reirpredasjon og bestandsendringer av hekkende fugler på strandeng og dyrka mark i Trøndelag 

   Husby, Magne; Grande, Ann-Kristin Skjeflo (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-12-20)
   Det er dokumentert stor nedgang i bestandene av vadere og fiskemåke i en stor del av Europa gjennom mange år. Også i Norge er en slik negativ trend registrert for mange av artene. Predasjonen av reir (reirplyndringen) ...
  • Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013 

   Kålås, John Atle; Husby, Magne; Nilsen, Erlend Birkeland; Vang, Roald (Research report, 2014)
  • Biologisk mangfold av fugl i sentrale deler av Hoplavassdraget 

   Husby, Magne (Utredning;51, Book, 2004-01-31)
  • BirdID field study: experience in Norway and description of a new national program in Bulgaria 

   Husby, Magne; Hristov, Iordan (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;143, Others, 2013-03-18)
   The BirdID field study at HiNT in Norway was conducted to increase the number of participants in the national breeding bird survey (BBS) and their skills in bird identification, and has been arranged yearly since 2006. In ...
  • A comprehensive evaluation of predictive performance of 33 species distribution models at species and community levels 

   Norberg, Anna; Abrego, Nerea; Blanchet, F. Guillaume; Adler, Frederick R.; Anderson, Barbara J.; Anttila, Jani; Araújo, Miguel B.; Dallas, Tad; Dunson, David; Elith, Jane; Foster, Scott D.; Fox, Richard; Franklin, Janet; Godsoe, William; Guisan, Antoine; OHara, Robert Brian; Hill, Nicole A.; Holt, Robert D.; Hui, Francis K.C.; Husby, Magne; Kålås, John Atle; Lehikoinen, Aleksi; Luoto, Miska; Mod, Heidi K.; Newell, Graeme; Renner, Ian; Roslin, Tomas; Soininen, Janne; Thuiller, Wilfried; Vanhatalo, Jarno; Warton, David; White, Matt; Zimmermann, Niklaus E; Gravel, Dominique; Ovaskainen, Otso (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Contrasting population trends of Common Starlings (Sturnus vulgaris) across Europe 

   Heldbjerg, Henning; Fox, Anthony D.; Lehikoinen, Aleksi; Sunde, Peter; Aunins, Ainars; Balmer, Dawn E.; Calvi, Gianpiero; Chodkiewicz, Tomasz; Chylarecki, Przemek; Escandell, Virginia; Foppen, Ruud; Gamero, Anna; Hristov, Iordan; Husby, Magne; Jiguet, Frédéric; Kmecl, Primoz; Kålås, John Atle; Lewis, Lesley J.; Lindström, Åke; Moshøj, Charlotte; Nellis, Renno; Paquet, Jean-Y.; Portolou, Danae; Ridzon, Jozef; Schmid, Hans; Skorpilova, Jana; Szabó, Zoltan D.; Szép, Tibor; Teufelbauer, Norbert; Trautmann, Sven; van Turnhout, Chris; Vermouzek, Zdenek; Vorisek, Petr; Weiserbs, Anne (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Covariation in population trends and demography reveals targets for conservation action 

   Morrison, Catriona A.; Butler, Simon J.; Robinson, Robert A.; Clark, Jacquie A.; Arizaga, Juan; Aunins, Ainars; Baltà, Oriol; Cepák, Jaroslav; Chodkiewicz, Tomasz; Escandell, Virginia; Foppen, Ruud P.B.; Gregory, Richard D.; Husby, Magne; Jiguet, Frédéric; Kålås, John Atle; Lehikoinen, Aleksi; Lindström, Åke; Moshøj, Charlotte M.; Nagy, Károly; Nebot, Arantza Leal; Piha, Markus; Reif, Jiří; Sattler, Thomas; Škorpilová, Jana; Szép, Tibor; Teufelbauer, Norbert; Thorup, Kasper; van Turnhout, Chris; Wenninger, Thomas; Gill, Jennifer A. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Declining peatland bird numbers are not consistent with the increasing Common Crane population 

   Fraixedas, Sara; Lindén, Andreas; Husby, Magne; Lehikoinen, Aleksi (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The Common Crane (Grus grus) population has experienced an unprecedented increase across Europe during the last decades. Although cranes feed mostly on invertebrates, amphibians and berries during the breeding season, they ...
  • Declining population trends of European mountain birds 

   Lehikoinen, Aleksi; Brotons, Lluís; Calladine, John; Campedelli, Tommaso; Escandell, Virginia; Flousek, Jiri; Grueneberg, Christoph; Haas, Fredrik; Harris, Sarah; Herrando, Sergi; Husby, Magne; Jiguet, Frédéric; Kålås, John Atle; Lindström, Åke; Lorrillière, Romain; Molina, Blas; Pladevall, Clara; Calvi, Gianpiero; Sattler, Thomas; Schmid, Hans; Sirkiä, Päivi M.; Teufelbauer, Norbert; Trautmann, Sven (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Mountain areas often hold special species communities, and they are high on the list of conservation concern. Global warming and changes in human land use, such as grazing pressure and afforestation, have been suggested ...
  • Effekter av skjøtselstiltak på hekkebestander av fugl på Rinnleirets strandeng 2011 

   Husby, Magne (Research report, 2013-01-15)
   Antall par med hekkende vadere på Rinnleiret er redusert med over 90 % fra 1975 til 2005. Viktige årsaker til dette er en generell bestandsnedgang hos vadefugler både i Norge og resten av Europa, og at strandenga på ...
  • Eventuell fredning av Vikanbukta våtmarksområde i Stjørdal kommune og effekter på antall birdstrikes ved Trondheim lufthavn, Værnes 

   Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-09-27)
   Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i utkast til verneplan for sjøfuglområder i Nord- Trøndelag er Vikanbukta i Stjørdal kommune foreslått som fuglefredningsområde av Direktoratet for Naturforvaltning. Luftfartsverket (nå ...
  • Factors affecting road mortality in birds 

   Husby, Magne (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Several hundred million birds are killed on an annual basis worldwide due to collisions with vehicles. While this is well documented, less data exists on specific factors affecting the number of roadkills. I examined ...
  • Farmland practices are driving bird population decline across Europe 

   Rigal, Stanislas; Dakos, Vasilis; Alonso, Hany; Auniņš, Ainārs; Benkő, Zoltán; Brotons, Lluís; Chodkiewicz, Tomasz; Chylarecki, Przemysław; de Carli, Elisabetta; del Moral, Juan Carlos; Domșa, Cristian; Escandell, Virginia; Fontaine, Benoît; Foppen, Ruud; Gregory, Richard; Harris, Sarah; Herrando, Sergi; Husby, Magne; Ieronymidou, Christina; Jiguet, Frédéric; Kennedy, John; Klvaňová, Alena; Kmecl, Primož; Kuczyński, Lechosław; Kurlavičius, Petras; Kålås, John Atle; Lehikoinen, Aleksi; Lindström, Åke; Lorrillière, Romain; Moshøj, Charlotte; Nellis, Renno; Noble, David; Eskildsen, Daniel Palm; Paquet, Jean-Yves; Pélissié, Mathieu; Pladevall, Clara; Portolou, Danae; Reif, Jiří; Schmid, Hans; Seaman, Benjamin; Szabo, Zoltán D.; Szép, Tibor; Teufelbauer, Norbert; Trautmann, Sven; van Turnhout, Chris; Vermouzek, Zdeněk; Vikstrøm, Thomas; Voříšek, Petr; Weiserbs, Anne; Florenzano, Guido Tellini; Devictor, Vincent (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Declines in European bird populations are reported for decades but the direct effect of major anthropogenic pressures on such declines remains unquantified. Causal relationships between pressures and bird population responses ...
  • Flyging med helikopter i hekketiden : en undersøkelse av effekter på fugl, med hovedvekt på storlom og smålom 

   Husby, Magne (FoU-rapport / Nord universitet;34, Report, 2019)
   Både storlom og smålom ruget tilnærmet konstant døgnet rundt både før helikopterflyginga startet i midten av juni, og etter at helikopterflyginga hadde startet. Bildene fra viltkameraet tydet på at lommene heller ikke ...
  • Fosen vindkraft 1: status for svartand, storlom, smålom, hønsehauk og hubro før bygging av vindkraftverk og kraftledninger 

   Husby, Magne; Eriksen, Audun; Kroglund, Rolf Terje; Østerås, Tom Roger; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;167, Others, 2015-01-15)
   Det er gitt konsesjon til fem ulike vindkraftanlegg med nettilknytninger på Fosen fra 2015. I tillegg er det gitt konsesjoner for nytt stamnett og forsterkninger i regionalnettet på Fosen (OED 2013d; OED 2013a). Blant ...
  • Fosen vindkraft 2 : status for hubro i potensielle lokaliteter i Roan, Åfjord og Bjugn i 2017 

   Husby, Magne; Østerås, Tom Roger (FoU-rapport / Nord universitet;, Others, 2017)
   I forbindelse med vindkraftutbygging på Fosen ble det satt ut åtte lyttebokser i tre ulike områder i 2017. Hubro ble ikke registrert på noen av lokalitetene.
  • Fosen vindkraft 4: Etterundersøkelser på fugl i 2020, ett år etter at Roan vindpark og 420 kV kraftlinje Hofstad – Åfjord ble satt i drift 

   Husby, Magne; Torp, Erik (FoU-Rapport / Nord universitet;68, Research report, 2021)
   Første år etter at Roan vindpark og 420 kV kraftlinje Hofstad-Åfjord ble ferdigstilt, ble det i 2020 søkt etter storlom, smålom, svartand, hønsehauk og hubro i de samme områder som ved forundersøkelsene i 2014. Storlom ...