• Samar i sør: artiklar om sørsamiske forhold 

      Jünge, Åke (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag;, Textbook, 2000-06)
      Dette heftet er en samling av artikler om sørsamiske forhold publisert av forfatteren i aviser, tidsskrift og årbøker fra1987-2000. Siste del tar for seg bokanmeldelser.