• Migrasjonsundervisning 

      Amjad, Ali Syed Saqlain; Berisha, Albert Zenun; Jaavall, Audun Berg (Student paper, others, 2012-09-10)
      Som en del av trafikklærerutdanningen ved høgskolen i Nord-Trøndelag er det krav om innlevering av kandidatoppgave i siste semester. Denne skal ha et tema som er aktuelt for det som er blitt jobbet med under trafikklærer ...