• Kippermo-modellen 

      Johnsen, Bjørn (Master thesis, 2009-12-16)
      Jeg har som mål å fortelle om framveksten av en undervisningsmodell. Vise dens tilblivelse, presentere den slik den er blitt, og grunngi valgene modellen har gjort.