• Balansert målstyring i kriminalomsorgen 

   Ekhorn, Trine; Johnsen, Lena (Bachelor thesis, 2010)
   Balansert målstyring er et virksomhetsstyringssystem, utviklet på begynnelsen av 90-tallet, som søker å bidra til operasjonalisering av virksomhetens strategi samt bedre måloppnåelse. Oppgavens problemstilling er: Hvilke ...
  • Bompenger : en studie av holdninger og reiseadferd i Bodø kommune 

   Johnsen, Lena; Ekhorn, Trine Landsem (Master thesis, 2012)
   Bodø står i dag ovenfor en rekke samferdselsutfordringer, en situasjon som antas å forverres ytterligere i fremtiden. For å bøte på disse utfordringene arbeides det i dag med Bypakke Bodø hvor den mest sentrale finansieringskilden ...