• Døgnåpne barnehager : har vi behov for dem i Rana 

      Kolåsæter, Merete; Åstrøm, Rita (Bachelor thesis, 2008)
      Dagens samfunn har gjennom de siste 30 årene endret seg betraktelig. Dette gjelder både innen arbeidslivet og innenfor barnehagesektoren. Det private forbruket har økt betraktelig, men man kan ikke si om det kommer av økt ...