• Erfaringer med kartleggingsverktøyet DAt-Kon 

      Kvitting, Hanne Marit (Masteroppgave i tilpassa opplæring;2/2012, Master thesis, 2011)
      Bakgrunn er kjennskap til kartleggingsverktøyet DAt-Kon i jobben som spesialpedagog i PPtjenesten. Det er få undersøkelser gjennomført med utgangspunkt i DAt- Kon og av den grunn er det av interesse å se nærmere på nytten ...