• Evaluering av gjennomføring av opplæring i utrykningskjøring 

   Robertsen, Kåre; Kjelsrud, Hilde; Robertsen, Rolf; Lødemel, Ståle; Bogfjellmo, Petter Helmersen; Brynhildsvoll, Randi; Kummenje, Ann-Magritt (FoU-Rapport/Nord universitet;91, Report, 2023)
   Rapporten er utarbeidet av Faggruppe trafikk ved Handelshøgskolen (HHN), Nord universitet på oppdrag fra Statens vegvesen. Forskningsmetodisk anvendes et flermetodedesign, hvor det inngår systematisk litteraturstudie ...
  • Simulator versus traditional training : A comparative study of night driving training 

   Sætren, Gunhild Birgitte; Lindheim, Catharina; Skogstad, Martin Rasmussen; Pedersen, Pål Andreas; Robertsen, Rolf; Lødemel, Ståle; Haukeberg, Per Johan (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In recent decades, simulators have become an increasingly accepted part of training in sectors like aviation, medicine, and the petroleum industry. Some countries like the Netherlands, the UK, and Finland have accepted ...