• Hvitvasking : et økende samfunnsproblem 

      Lohne, Anita (Master thesis, 2013)
      Målsettingen med denne masteroppgaven er å utdype hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser som medføres av hvitvasking. Slik vi opplever globaliseringen i dag, er den preget av enorme teknologiske og kommunikasjonsmessige ...