• HiNT som flerkulturell arena 

      Sjöblom, Lena-Mari; Lauritsen, Kirsten; Longva, Ingunn; Torsvik, Malvin (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag;85, Peer reviewed; Research report, 2012-11-28)
      Denne forskingsrapporten har kulturelt mangfald i lærar - og helsefagutdanning som hovudtema. At studentane vi utdanner til arbeid i vårt moderne samfunn har tilstrekkeleg fleirkulturell kompetanse, er viktig både nasjonalt ...