• Kommunen sin framtidige næringsutviklingsrolle 

   Stene, Morten; Mørkved, Britt Paula (Arbeidsnotat / Nord universitet;2, Working paper, 2019)
   På oppdrag fra Distriktssenteret har vi deltatt på arbeidsverksted om kommunens rolle som næringsutviklere i 2023, og utarbeidet dette notatet som innspill i det arbeidet. Invitasjonen og refleksjonene er basert på ...
  • Vekstambisjoner hos gründere: hva fremmer og hemmer vekst hos kvinnelige næringsdrivende? 

   Vada, Ragnhild; Mørkved, Britt Paula; Gran, Steinar (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Peer reviewed; Research report, 2009-12-07)
   Det er de tre nivåene samfunnsnivå, bedriftsnivå og individnivå som er anvendt i undersøkelsen for å få fram hvilke ambisjoner om vekst gründerne har. Gründerne uttrykker primært sine vekstambisjoner i kvalitative termer, ...