• Declining reproductive output in capercaillie and black grouse – 16 countries and 80 years 

   Jahren, Torfinn; Storaas, Torstein; Willebrand, Tomas; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  • Driftsplan småvilt for Åfjord fjellstyre 

   Eriksen, Lasse Frost; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;161, Others, 2014-04-11)
   Småviltet i Åfjord statsallmenning er en ressurs vi både skal ta vare på for fremtiden og nyttiggjøre oss når forholdene tilsier det. Fokuset på småviltet kan deles i to hovedmomenter: Småviltets plass i økosystemet, og ...
  • Drivers and consequences of partial migration in an alpine bird species 

   Arnekleiv, Øyvind Lorvik; Eldegard, Katrine; Moa, Pål Fossland; Eriksen, Lasse Frost; Nilsen, Erlend Birkeland (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   1. Partial migration, where a portion of the population migrates between win-ter and summer (breeding) areas and the rest remain year- round resident, is a common phenomenon across several taxonomic groups. Several hypotheses ...
  • Dugnad gir bedre rypeforvaltning 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sand, Ole Morten; Pedersen, Hans C. (Chronicle, 2008-09-18)
   Småviltjegerne bruker stadig mer penger på jakt etter våre ville hønsefugler; rype og skogsfugl. En forutsetning for at jegere og grunneiere skal kunne ha glede og inntekter av småviltjakt også i fremtida, er at man ...
  • Elg-/reingjerdet på Falmår. Delprosjekt 2: sluttrapport 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sørli, Håvard; Kveli, Jens; Tømmerås, Svend Harald; Rolandsen, Christer (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-12-05)
   Rapporten gir en samlet fremstilling av hovedresultatene og -erfaringene etter tre vinterfeltsesonger, 2004/2005, 2005/2006 og 2006/2007, knyttet til delprosjekt 2 innenfor FoU-prosjektet ”Elg-/reingjerdet på Falmår”. ...
  • Evaluering av prosjektet Jakt i Værnesregionen : økt jakt på smårovvilt 

   Hagen, Bjørn Roar; Eriksen, Lasse Frost; Moa, Pål Fossland; Gervais, Simon; Rimul, Ivar; Almestad, Stian (FoU-rapport / Nord universitet;19, Others, 2018)
   Nord universitet har hatt samarbeid med fjellstyrene i Stjørdal siden 2007 og prosjektet Jakt i Stjørdal - økt jakt på smårovvilt siden opprettelsen i 2011. Prosjektet ble opprinnelig startet som et rent forvaltningstiltak, ...
  • Gaupa i Nord-Trøndelag og Fosen 1994-2005: en populærvitenskapelig fremstilt kunnskapsstatus 

   Moa, Pål Fossland; Austmo, Lars Bendik; Kvam, Tor (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2006)
   De store rovpattedyrene i norsk fauna er viet betydelig oppmerksomhet. Gaupa er i så måte intet unntak, bl.a. i forhold til de forvaltningsmessige utfordringene man i dag står ovenfor knyttet til disse artene. De siste ...
  • Harvest Regulations and Implementation Uncertainty in Small Game Harvest Management 

   Moa, Pål Fossland; Eriksen, Lasse Frost; Nilsen, Erlend Birkeland (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   A main challenge in harvest management is to set policies that maximize the probability that management goals are met. While the management cycle includes multiple sources of uncertainty, only some of these has received ...
  • Hjortevilt og beiteskader på grasrundballer i Steinkjer kommune: skadeomfang og forbyggende tiltak 

   Hagen, Bjørn Roar; Moa, Pål Fossland; Sand, Ole Morten; Winther, Åse Sofie; Aassve, Lisbeth; Kvam, Tor (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-06-19)
   Steinkjer, som en av de største elg- og jordbrukskommunene i landet (regnet i forhold til antall felt elg pr. år og antall dekar jordbruksareal), har en lokal hjorteviltforvaltningsmodell som blant annet består av et viltråd ...
  • Kameraovervåkning av hønsefuglreir : noen hovedresultater fra studieområdet i Trøndelag etter feltsesongen 2012 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sund, Torgrim; Jahren, Torfinn; Storaas, Torstein; Kvernmo, Håvard; Husby, Sverre; Sandmo, Arne Otto; Rohde, Thomas; Haugen, Magnus; Elden, Petter (Arbeidsnotat;253, Working paper, 2013-01-14)
  • Kameraovervåkning av hønsefuglreir: hovedresultater fra studieområdet i Trøndelag (studieperioden 2010 – 2013) 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sund, Torgrim; Jahren, Torfinn; Storaas, Torstein; Husby, Sverre; Kolås, Lasse; Brostrøm, Chris; Nordbotten, Erle; Sandmo, Arne Otto; Haugen, Magnus; Hugdal, Ole (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;260, Working paper, 2014-02-25)
   I løpet av de fire studieperiodene somrene 2010 - 2013 ble det i studieområdet i Trøndelag totalt meldt inn 142 hønsefuglreir (54 i 2010, 50 i 2011, 38 i 2012 og 29 i 2013). Av disse var h.h.v. 103 storfuglreir, 33 ...
  • Kameraovervåkning av hønsefuglreir: noen hovedresultat fra studieområdet i Nord-Trøndelag etter feltsesongen 2011 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Jahren, Torfinn; Storaaas, Torstein; Sandmo, Arne Otto; Skrove, Tale; Løkstad, BJørnar; Rohde, Thomas; Ingulfsvand, Synnøve; Haugen, Magnus (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;240, Working paper, 2011-12-16)
   FoU-prosjektet ”Kameraovervåkning av hønsefuglreir” startet i 2009 i regi av Høgskolen i Hedmark (HiHm), med et studieområde i Hedmark. I 2010 ble prosjektet utvidet med et studieområde også i Nord-Trøndelag, hvor Høgskolen ...
  • Kameraovervåkning av hønsefuglreir: noen hovedresultat og -erfaringer fra studieområdet i Nord-Trøndelag etter feltsesongen i 2010 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;234, Working paper, 2010-12-21)
   FoU-prosjektet ”Kameraovervåkning av hønsefuglreir” startet i 2009 i regi av Høgskolen i Hedmark (HiHm), med et studieområde i Hedmark. I 2010 ble prosjektet utvidet med et studieområde også i Nord-Trøndelag, hvor Høgskolen ...
  • Populasjonene av smågnagere (Rodentia) og spissmus (Soridae) i Lierne og Steinkjer kommuner 1988 – 2019, og en rekonstruksjon av smågnagerdynamikken i tidligere Nord-Trøndelag 1871-2020 

   Sørensen, Ole Jakob; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn-Roar (FoU-Rapport / Nord universitet;65, Research report, 2020)
   Siden 1988 har det blitt gjennomført fangst av mus, lemen og spissmus i Rapp musefeller i høyereliggende barskog i Lierne og siden 1996 i lavereliggende barskog i Steinkjer kommuner i tidligere Nord-Trøndelag – nå Trøndelag ...
  • Quantifying risk of overharvest when implementation is uncertain 

   Eriksen, Lasse Frost; Moa, Pål Fossland; Nilsen, Erlend Birkeland (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   1. Sustainable harvest management implies an ability to control harvest rates. This is challenging in systems that have limited control of resources and resource users, which is often the case in small game harvest management. ...
  • Resultater og erfaringer etter bruk av Distance-metoden ved hønsefugltakseringer i Midt-Norge 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sand, Ole Morten; Pedersen, Hans Christian; Solvang, Håkon (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-05-13)
   I denne utredningen presenterer vi noen av hovedresultatene og erfaringene fra det takseringsarbeidet på lirype og skogsfugl, som vi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har utført i samarbeid med et 30-talls rettighetshavere ...
  • Revidert forvaltningsplan for lirype i Åfjord statsallmenning 

   Eriksen, Lasse Frost; Moa, Pål Fossland; Singsaas, Gunnar; Strømsli, Ole Arnstein (FoU-rapport / Nord universitet;24, Others, 2018)
   Etter flere år med datainnsamling og erfaringer med praktisk bruk av den første driftsplanen for småvilt i Åfjord (2014), er det nå utarbeidet en revidert plan. Dette dokumentet er i større grad en ren forvaltningsplan og ...
  • Scavenging on a pulsed resource : quality matters for corvids but density for mammals 

   Gomo, Gjermund; Mattisson, Jenny; Hagen, Bjørn Roar; Moa, Pål Fossland; Willebrand, Tomas (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: Human food subsidies can provide predictable food sources in large quantities for wildlife species worldwide. In the boreal forest of Fennoscandia, gut piles from moose (Alces alces) harvest provide a potentially ...
  • Survival and cause-specific mortality of harvested willow ptarmigan (Lagopus lagopus) in central Norway 

   Israelsen, Markus Fjellstad; Eriksen, Lasse Frost; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn-Roar; Nilsen, Erlend Birkeland (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Survival is a key demographic component that often varies as a result of human activities such as recreational harvest. Detailed understanding of seasonal variation in mortality patterns and the role of various risk factors ...
  • Survival and migration of Rock Ptarmigan in Central Scandinavia 

   Nilsen, Erlend Birkeland; Moa, Pål Fossland; Brøseth, Henrik; Pedersen, Hans Christian; Hagen, Bjørn Roar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In a world undergoing massive declines in the distribution and abundance of many wildlife species, documenting basic ecological characteristics is often needed to be able to understand and potentially mitigate current and ...