• Hvordan påvirker demografi europeiske turisters informasjonssøk? 

      Myklebost, Arnt (Master thesis, 2012)
      Intensjonen med denne masteroppgaven er å se på i hvilken grad europeiske turisters prefererte informasjonskilder i forkant av reisebeslutninger har sammenheng med deres demografiske bakgrunn. Den overordnede problemstillingen ...