• Eldre sørsamers opplevelse av å være gammel 

   Ness, Tove Mentsen; Hellzen, Ove (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag;78, Peer reviewed; Research report, 2011-11-10)
   Hensikten med prosjektet har vært å beskrive erfaringer fra å leve som eldre sørsame, når en mottar hjemmebaserte tjenester. Målet med prosjektet har vært å få en øket forståelse for hvordan det oppleves å være eldre ...
  • Individuell plan - erfaringer fra 7 foreldre til barn med funksjonsnedsettelser 

   Ness, Tove Mentsen (Master thesis, 2008-11-14)
   Prosjektet ønsker å belyse erfaringer/opplevelser som foreldre til barn med funksjonsnedsettelser har hatt i forhold til sitt barns individuelle plan. Forfatteren har spesielt ønsket å se på samarbeidet med tjenesteyterne, ...