• Bruk av Sim-Man i bachelor-utdanningen i farmasi 

      Nilsen, Marianne K.; Wiik, Guri Bitnes (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;254, Working paper, 2013-06-25)
      Simulering som læringsmetode blir tatt i bruk på flere fagområder. Simulering er å etterligne en virkelig situasjon ved hjelp av for eksempel en dukke. På Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) avdeling for helsefag Namsos, ...