• Markedsføring: Ungdommers valg av trafikkskole 

      Abelsen, Fred; Nymark, Åslaug (Kandidatoppgave;2011, Student paper, others, 2011-09-14)
      Denne oppgaven er basert på problemstillingen: “Hva er viktig for ungdommers valg av trafikkskole og hvordan skal en nyetablert skole tilpasse seg markedet?” På bakgrunn av denne har vi sett på ulike aspekter rundt temaet, ...