• Den profesjonelle barnehagelæreren : Mobbing i barnehagen 

      Oldervik, Linn Kjøl (Student paper, others, 2016-02-12)
      Tittelen på denne oppgaven er ”mobbing i barnehagen” og mitt formål er å undersøke hvordan barnehagelæreren arbeider sammen med personalet sitt i forebyggingen av mobbing. Jeg ønsker å finne ut hva barnehagelærere mener ...