• Evaluering av gjennomføring av opplæring i utrykningskjøring 

   Robertsen, Kåre; Kjelsrud, Hilde; Robertsen, Rolf; Lødemel, Ståle; Bogfjellmo, Petter Helmersen; Brynhildsvoll, Randi; Kummenje, Ann-Magritt (FoU-Rapport/Nord universitet;91, Report, 2023)
   Rapporten er utarbeidet av Faggruppe trafikk ved Handelshøgskolen (HHN), Nord universitet på oppdrag fra Statens vegvesen. Forskningsmetodisk anvendes et flermetodedesign, hvor det inngår systematisk litteraturstudie ...
  • Kjøreegenskaper lette tilhengere 

   Robertsen, Kåre; Robertsen, Kåre; Marinelli, Giuseppe; Sandvik, Harald O.; Hanssen, Trond; Skårdalsmo, Knut; Taarnes, Edvard (FoU-Rapport / Nord universitet;56, Research report, 2020)
   Denne rapporten omhandler kjøreegenskaper for tilhengere opp til 3500 kg beregnet for personbiler og varebiler i førerkortkategori B og BE. Formålet er å utrede de ulike utfordringer som oppstår når biler, med høy grad av ...
  • Mulighetsstudie om bruk av VR-teknologi i føreropplæringen. Sluttrapport. 

   Marinelli, Giuseppe; Robertsen, Kåre; Simsekoglu, Ozlem; Munkvold, Robin Isfold; Robertsen, Rolf; Skevik, Trond Olav (Research report, 2020)
   Denne rapporten er en mulighetsstudie om bruk av Virtual Reality (VR) - teknologier i føreropplæring. Studien er finansiert av Statens vegvesen. Formålet med mulighetsstudien er å utrede de pedagogiske mulighetene som ...
  • Predictors of perceived road collision/incident risk among horse users : A survey study from Norway 

   Simsekoglu, Ozlem; Dalland, Eva Signora Brustad; Robertsen, Kåre (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Although horse users in traffic are a vulnerable road user group, traffic safety problems among them are scantly examined by previous research. The main aim of the present study was to examine the role of some demographic ...
  • Sikring av last i varerom og på tilhengere for kjøretøy under 3500 kg 

   Robertsen, Kåre (FoU-rapport / Nord universitet;29, Others, 2018)
   Denne rapporten har som formål å gi noen anbefalinger om sikring av last på kjøretøy opp til 3500 kg basert på utredninger, fysiske beregninger og praktiske tester. For denne type kjøretøy er det varierende av hva som ...