• Vedboende sopp: betydning, økologi og utbredelse 

      Ryvarden, Leif (Kompendium;, Textbook, 1998-04)
      Dette kompendiet er skrevet for å gi en oversikt over våre viktigste råtesopper og deres betydning både i økosystemet og forvaltningen av våre skoger. Råtesoppene har bestemte livskrav, og deres forekomst eller fravær ...