• Gull og grønne skoger? : omdømmebygging i teori og praksis 

      Sønderland, Elise (Master thesis, 2012)
      Denne oppgaven tar for seg fenomenet omdømmebygging. Fokus for oppgaven er offentlig omdømmebygging av steder med tilflytting som mål. Formålet med oppgaven er å beskrive og forklare temaet. Målet er å finne overførbar ...