• Prakademikeren. En studie av kunnskapsarbeid. 

      Segtnan, Pia (Master thesis, 2012-11-06)
      Ordet ”prakademiker” er sammensatt av begrepene praktiker og akademiker, og det er en betegnelse på akademikere som søker å utvikle sine ferdigheter i praktiske kontekster utenfor universitetene. Jeg har i oppgaven vist ...