• Innovasjon i skolen : "samarbeid rundt elever med store funksjonsnedsettelser" 

      Skaret, Marit (Masteroppgave i tilpassa opplæring;nr. 9/2009, Master thesis, 2009)
      Bakgrunnen for dette endringsarbeidet er opplevelsen av et følt problem i forhold til samarbeid mellom en forsterket avdeling for elever med store funksjonsnedsetteiser og skolen avdelingen tilhører. Avdelingen inngår i ...