• Mulighetsstudie om bruk av VR-teknologi i føreropplæringen. Sluttrapport. 

      Marinelli, Giuseppe; Robertsen, Kåre; Simsekoglu, Ozlem; Munkvold, Robin Isfold; Robertsen, Rolf; Skevik, Trond Olav (Research report, 2020)
      Denne rapporten er en mulighetsstudie om bruk av Virtual Reality (VR) - teknologier i føreropplæring. Studien er finansiert av Statens vegvesen. Formålet med mulighetsstudien er å utrede de pedagogiske mulighetene som ...