• En studie av sammenhenger mellom eierstruktur og avkastning på Oslo Børs 

      Rasch, Christina; Steffensen, Håkon (Master thesis, 2012)
      Formålet med denne masteroppgaven har vært å avdekke sammenhenger mellom eierstruktur og avkastning på Oslo Børs. Analysen er basert på 118 observasjoner med en tidsperiode på 10 år bestående av indekser for 10 forskjellige ...