• Kommunen sin framtidige næringsutviklingsrolle 

   Stene, Morten; Mørkved, Britt Paula (Arbeidsnotat / Nord universitet;2, Working paper, 2019)
   På oppdrag fra Distriktssenteret har vi deltatt på arbeidsverksted om kommunens rolle som næringsutviklere i 2023, og utarbeidet dette notatet som innspill i det arbeidet. Invitasjonen og refleksjonene er basert på ...
  • Læringsmiljøundersøkelsen 2007/2008 

   Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2008-05-06)
   Høgskolen har et godt studie- og arbeidsmiljø. Seks av ti studenter ville anbefalt studiestedet til en venn. Studentvelferdsundersøkelsen er gjennomført i perioden 26. mars til 16. april 2007. 376 studenter har deltatt ...
  • Studentvelferdsundersøkelsen 2006/2007 

   Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2007-05)
   Høgskolen har et godt studie- og arbeidsmiljø. 90 prosent av studentene ville anbefalt studiestedet til en venn. Studentene gir konkrete forbedringssignaler gjennom undersøkelsen (kantine, formidling, fysiske forhold), ...