• Revidert forvaltningsplan for lirype i Åfjord statsallmenning 

      Eriksen, Lasse Frost; Moa, Pål Fossland; Singsaas, Gunnar; Strømsli, Ole Arnstein (FoU-rapport / Nord universitet;24, Others, 2018)
      Etter flere år med datainnsamling og erfaringer med praktisk bruk av den første driftsplanen for småvilt i Åfjord (2014), er det nå utarbeidet en revidert plan. Dette dokumentet er i større grad en ren forvaltningsplan og ...