• Mennesker i fusjoner 

      Ediassen, Even; Berget, Arnt Inge; Strømsvik, Trond Luckner (Master thesis, 2010)
      Under perioden med Bondevik Il regjeringen (2001-2005) ble det tatt flere initiativ til å omorganisere og effektivisere offentlig forvaltning. Dette var en del av den trenden som beskrives som New Public Management, et ...