• ”Se, en tokant…”: et utviklingsarbeid med matematikk i barnehagen 2008-2010 

      Sjøvold, Marte Mina; Strand, Frode; Telatin, Ivan; Aastrup, Svein (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;235, Working paper, 2011-02-09)
      Våren 2007 kontaktet Maritvold barnehage SA Høgskolen i Nord-Trøndelag med et ønske om faglig skolering i faget matematikk med høgskolelektor Svein Aastrup som veileder. Barnehagen så et behov for økt kompetanse i faglig ...