• Barns mestring i uformelle læringssituasjoner 

      Tørnby, Linda Cathrin (Student paper, others, 2012-02-28)
      Ut i fra mitt ønske om å undersøke de uformelle læringssituasjonene i barnehagen og utførelsen av disse med tanke på barns mestring, blir problemstillingen: Hvordan kan førskolelæreren legge til rette for at barn mestrer ...