• 1-åringen i barnehagen : omsorg, tilknytning og trygghet 

      Tolkmo, Beathe Cecilie (Student paper, others, 2015-02-10)
      Formålet med rapporten er å finne ut hvordan andre førskolelærere jobber for at 1-åringene skal ha en god hverdag i barnehagen. Hvordan de forstår 1-åringens behov, og hva de gjør for å ivareta dem. Min problemstilling ...