• Early identification of sepsis in hospital inpatients by ward nurses increases 30-day survival 

   Torsvik, Malvin; Gustad, Lise Tuset; Mehl, Arne; Bangstad, Inger Lise; Vinje, Liv Jorun; Damås, Jan Kristian; Solligård, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Background: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) and sepsis are now frequently identified by observations of vital signs and detection of organ failure during triage in the emergency room. However, there is less ...
  • HiNT som flerkulturell arena 

   Sjöblom, Lena-Mari; Lauritsen, Kirsten; Longva, Ingunn; Torsvik, Malvin (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag;85, Peer reviewed; Research report, 2012-11-28)
   Denne forskingsrapporten har kulturelt mangfald i lærar - og helsefagutdanning som hovudtema. At studentane vi utdanner til arbeid i vårt moderne samfunn har tilstrekkeleg fleirkulturell kompetanse, er viktig både nasjonalt ...
  • Studentveiledning med refleksjon. Gruppebasert veiledning i sykepleiestudenters spesialisthelsetjenestepraksis. Evalueringsrapport 

   Evensen, Aud E.; Torsvik, Malvin; Hellesø, Nanna; Brataas, Hildfrid V. (Working paper, 2013-01-15)
   Tradisjonelt har sykepleierutdanningen i HiNT, Levanger benyttet individuell praksisveiledning for bachelorstudentene. Denne prosjektrapporten omhandler utprøving av et opplegg for gruppeveiledning med refleksjon som er ...