• En kvalitativ studie av kvinnelig entreprenørskap og vekstambisjoner 

      Tverå, Marianne; Akselsen, Trine Lise (Bachelor thesis, 2012)
      Global Entrepreneurship Monitor har de siste årene rapportert om nedgang i antall kvinner involvert i entreprenøriell aktivitet. Prosentandelen av kvinnelige entreprenører var i 2010 beskjedne 24,4 % (Bullvåg et al., ...